Folkemord er selve bildet på menneskelig ondskap. Da FNs folkemordskonvensjon ble nedtegnet i 1948, ble grusomheten satt inn i juridiske rammer. Da ble genocid definert som en egen kategori av forbrytelser mot menneskeheten. Begrepet ble samtidig en viktig symbolsk målestokk. Ordet genocid er satt sammen av det greske ordet “genos”, som betyr familie, stamme eller rase, og det latinske ordet “cide”, som betyr å drepe. Det var Raphael Lemkin som introduserte ordet i 1944.

Raphael Lemkin ble født i Polen (nå Hviterussland) den 24. Juni 1900. Han var av Polsk-jødisk avstamning. Lemkin var utdannet advokat, og hans arbeid innen dette temaet ble vekket til live av det armenske folkemordet. Lemkin var den viktigste pådriveren i arbeidet med å nedtegne FNs folkemordskonvensjon i 1948. Loven fikk kallenavnet “Lemkins lov”.

Her vil vi se nærmere på 8 av de mest grusomme folkemordene verden noensinne har sett. Første dokumenterte tilfelle hendte allerede i 1750, mens det siste ble utført av ISIL så sent som i 2014. Det viser tydelig at dette er noe det fortsatt må kjempes mot.

Ved å forstå bakgrunnen for hvorfor folkemord har skjedd tidligere, kan man kanskje klare å unngå å gjenta noen av disse feilene i fremtiden. Man bør spørre seg hva som skaper grobunn for folkemord. Finnes det sammenhenger mellom totalitære regimer og folkemord? Og hvordan kan internasjonal folkerett forebygge lignende hendelser? Det er også viktig at det internasjonale samfunnet med FN i spissen kan identifisere faresignalene før grusomhetene inntrer. Som det sies; Bare ved å kjenne historien, kan man hindre at den gjentar seg.