Holocaust og Nazi-Tyskland

Mest beryktet av alle folkemord er kanskje Holocaust, Nazi-Tysklands forsøk på utrydde jødene. Det påstås at 6 millioner jøder mistet livet i det Hitler og Nazistene kalte “Den endelige løsningen”.

Antiseantisemitismmittisme i Europa

Historien om diskriminering og forfølgelse av jødene i Europa er mange hundre år gammel. Hovedsaklig ble jødedommen fordømt, men også jødene som folk ble anklaget for at deres religiøse oppdragelse gav dem flere uverdige karaktertrekk, som sluhet, upålitelighet og grådighet. På grunn av dette ble jøder i lange tider nektet offentlige og militære stillinger. Siden jødene som hadde bosatt seg i Europa også sjelden eide land, var ofte det å livnære seg som selgere, forretningsmenn eller bankmenn, den eneste muligheten. Dette var videre med på å bygge opp om de allerede eksisterende fordommene.

Krystall-natten

Hitler og Nazistene visste å utnytte antisemittismen til egen politisk vinning. Det ble tidlig en kampsak for det nasjonal-sosialistiske partiet. Det ble påstått at den ariske rasen var overlegen, og at jøder, sigøynere og flere andre grupper var undermennesker. Natten mellom 9. og 10. November i 1938 tok Nazistene hatet og undertrykkelsen av jødene et steg videre, i det som kalles Krystall-natten. Om lag 200 jøder ble slått i hjel. 1 400 synagoger ble brent, og 7 500 jødiske butikker ble vandalisert. 30 000 jøder ble også ført til konsentrasjonsleirer.

Ondskap og umenneskelighet satt i system

Praksisen med å sende jøder til konsentrasjonsleirer ble etterhvert trappet kraftig opp. Jøder bosatt i både Tyskland, og i land som senere ble okkupert, ble systematisk identifisert, merket og sendt i overfylte togvogner, til det som ble kalt arbeidsleirer. Her ble de utsatt for umenneskelig behandling. Mange døde av avmagring og sykdommer som følge av tvangsarbeid, underernæring og mangel på elementært helsestell. Etterhvert ble mange også gasset i hjel i gasskammer, for så å bli kremert. I tillegg til de 6 millioner jødene som endte livet sitt slik, ble også anslagsvis 2-3 millioner russiske krigsfanger, 2 millioner etniske polakker, 250 000 utviklingshemmede og 200 000 sigøynere drept i konsentrasjonleirene.