Kjemiske Ali og folkemordet på kurderne

Kurderne er den største etniske gruppen i verden, som ikke har sin egen stat. De rundt 30 millioner menneskene, har blitt styrt av ulike makter opp i gjennom historien.

Kurderne og Kusaddam_hussain_iran-iraqi_war_1980srdistan

Da det Osmanske riket g
ikk i oppløsning mot slutten av første verdenskrig, så kurderne muligheten til endelig å få sin egen nasjonalstat. Men en avtale ble signert, som delte Kurdistan mellom Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Kurderne valgte å holde på sine egne tradisjoner, og fortsatte å jobbe for et selvstendig Kurdistan. Som et resultat har de vær gjenstand for forfølgelse ved flere anledninger.

Saddam Hussein kommer til makten

Ved et kupp i 1968 tok Saddam Hussein og Bath-partiet makten i Irak. De argumenterte sterkt for pan-arabisk nasjonalisme, og forfølgelse av ikke-arabiske kulturer i regionen økte som et resultat av denne innflytelsen. Dette resulterte i et større opprør av de irakiske kurderne i 1983. Saddam Hussein og hans administrasjon så på dette som en stor trussel, og bestemte at kurderne måtte tas hånd om. En militær kampanje ble iverksatt mot kurderne i Irak.

Kjemiske Ali og etnisk rensing

Kampanjen ble ledet av Saddams fetter, Ali Hassan al-Majid. Han ble etterhvert bedre kjent under kallenavnet “Kjemiske Ali”, pga. av sin bruk av kjemiske våpen i programmet for å systematisk utrydde kurderne. Aksjonen foregikk fra 1986 til 1989. I løpet av denne tiden ble enorme menger bomber og kjemiske våpen brukt, samtidig som regelrette henrettelser hyppig ble utført. Store folkemasser ble fordrevet, og mange ble også sent i konsentrasjonsleirer. Mer enn hundre tusen kurdere ble til slutt drept. Over to tusen landsbyer, og flere større byer, ble også jevnet med jorda.

Etterspill

Da det ble åpent rettssak mot Saddam, Kjemiske Ali og flere andre representanter fra administrasjonen etter USA’s inntog i landet, ønsket kurderne at folkemordet mot dem skulle være blant hovedanklagene. Hussein ble imidlertid dømt til døden og hengt for en annen massakre i landsbyen Dujail. Kjemiske Ali fikk fire dødsdommer for forbrytelser mot menneskeheten, blant annet en for folkemordet mot kurderne.