Massakren i Srebrenica

Massakren i Srebrenica er det verste massedrapet Europa har sett siden andre verdenskrig. Hendelsen kalles folkemord av FN og de fleste andre internasjonale aktører, mens andre aktører velger å ikke kategorisere det som folkemord.

Bakgrunn19srebrenica-1426719277552-master1050

Bosnia erklærte seg selv uavhengige fra Jugoslavia den 15. oktober 1991. Bosnia og Hercegovina ble anerkjent av både EU og USA et snaut år senere. Men internasjonal anerkjennelse skapte en kamp om kontroll over territorier som brøt ut. De tre gruppene bosniere (bosniske muslimer), kroater og serbere, kjempet om kontroll. Til tross for internasjonale diplomatiske fremstøt, utviklet det seg til det som ble kjent som Bosnia-krigen.

Verste siden andre verdenskrig

Massakren hendte i Juli i 1995. Ti-tusener av bosniske muslimer hadde flyktet fra den serbiske militsen. Området rundt Srebrenica var definert som en såkalt “sikker sone” av FN, og var beskyttet av omlag 600 lett bevæpnede nederlandske styrker, utplassert i regi av FN. Men den 6. Juli startet den serbiske militsen sin fremrykning. Enkelte FN-soldater ble tatt som gisler, og i løpet av dager hadde serberne tatt seg inn i selve Srebrenica. I det hæren hadde tatt seg gjennom, ble det satt frem krav om at de bosniske muslimene måtte overlevere alle våpen, i bytte mot sikkerhet. Videre plukket de ut alle menn mellom 12 og 77 år, for hva som ble sagt, skulle være avhør. De første drapene hendte bare to dager senere. Over 8000 bosniske muslimer ble til slutt drept i løpet av bare 5 dager. 23 000 kvinner og barn ble deportert, med rapporter om utbredt tortur og voldtekter.

Etterspill

Serbia har i ettertid unnskyldt hendelsene, men benekter at det var et systematisk forsøk på å utrydde et folk, eller med andre ord et folkemord. General Ratko Mladic, som kommanderte de serbiske spesialstyrkene “Skorpionene”, som var delaktige i massakren, har i ettertid blitt dømt for krigsforbrytelser.