Røde Khmer og “År null”-planen

I april 1975 tok Røde Khmer og Pol Pot makten i Kambodsja, i sørøst-Asia. I løpet av de påfølgende 4 årene, fra 1975 til 1979, skulle over halvparten av landets befolkning ha måttet bøte med livet.

Pol Pot oapril-1975-phnom-penh-cambodia-cambodian-child-in-wheelbarrow-francoise-de-mulder-corbis-585x389g Røde Khmer

Pol Pot var en reak
sjonær og revolusjonær politiker. Han ledet bevegelsen ved navn Røde Khmer. Pol Pots totalitære regime satte i gang noe de kalte “År null”-planen. Det innebar at alt av modernisme, industri, teknologi og urbanitet skulle utslettes, og en ny start på sivilisasjonen skulle opprettes, med fokus på landbruk og det tradisjonelle bondesamfunnet.

Massemord

Munker, intellektuelle, kunstnere, kapitaleiere, etniske minoriteter og funksjonshemmede var de første som ble utsatt for regimets brutalitet. De ble ført til store sletter kalt dødsmarker og henrettet. For å spare ammunisjon ble skarpe bambusstokker benyttet. Mange ble også torturert i forkant, til de tilsto forbrytelser de ikke hadde begått. Det anslås at om lag 2 millioner mennesker ble drept på denne måten.

Kollektivbruk og arbeidsleirer

De som slapp unna henrettelse på dødsmarkene, ble deportert til kollektivbruk og arbeidsleirer. Disse var fokusert rundt landbruk, og var selve hjørnesteinen i Røde Khmers “År null”-utopi. Disse ble møtt av mangelfulle resurser, med påfølgende enorme lidelser. Det er anslått at om lag 2 millioner mennesker døde av sult, utmattelse og sykdommer i Røde Khmers kollektivbruk.

Etterspill

Kambodsja ble invadert av Vietnam i 1979, og Pol Pot ble raskt avsatt. Han flyktet inn i jungelen sammen med sine tilhengere, og drev geriljakrig mot okkupasjonsstyrkene. Pol Pot ble aldri stilt til ansvar for sine grusomme handlinger. Han døde av naturlige årsaker i 1998. Det er i ettertid rettet kritikk mot det internasjonale samfunnets manglende evne og vilje til å stoppe grusomhetene som utspilte seg i Kambodsja. Det er også rettet anklager mot flere vestlige land for indirekte å ha støttet eller å ha lagt grunnlaget for Røde Khmers vei til makten. Med unntak av NKP, støttet for eksempel alle partiene på stortinget Pol Pot, i kampen mot Vietnam.